* * * (Za tę chwilę...)

Karol Wojtyła


   Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej,
   która w wieczność niezmierną opływa,
   za dotknięcie dalekiego żaru,
   w którym ogród głęboki omdlewa.

   Zmieszały się chwila i wieczność,
   kropla morze objęła -
   opada cisza słoneczna
   w głębinę tego zalewu.

   Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć?
   Dno ciszy, zatoka zalewu - samotna ludzka pierś.
   Stamtąd żeglując w niebo
   kiedy wychylisz się z lodu,
   miesza się szczebiot
   dziecięcy - i podziw.

(fragment 10 części I "Wybrzeża pełne ciszy"
utworu "Pieśń o Bogu ukrytym")

Strona główna