Błogosławieństwa z mądrością i humorem

ks. Tadeusz Fedorowicz

   Błogosławieństwa dla tych,
   którzy mają trochę zmysłu humoru i szukają mądrości

   Szczęśliwi, którzy potrafią śmiać się z samych siebie -
   będą mieli radość i zabawę przez całe życie.

   Szczęśliwi, którzy nie biorą siebie nazbyt serio -
   za to ludzie ich uszanują.

   Szczęśliwi, którzy odróżniają kretowisko od góry -
   będą widzieli sprawy we właściwych proporcjach.

   Szczęśliwi, którzy umieją używać kija nie do bicia o zmroku,
   ale do palenia, by świecił i ogrzewał -
   wiele dobra uczynią w życiu.

   Szczęśliwi, którzy wiedzą, że nie wystarczy, by woda podana komuś była świeża,
   ale że też trzeba ją podawać w czystej nie szczerbatej szklance -
   unikną wielu nieporozumień z ludźmi.

   Szczęśliwi, którzy odróżniają owoce niedojrzałe od dojrzałych
   i potrafią czekać, aż dojrzeją -
   zaznają słodyczy dojrzałości.

   Szczęśliwi, którzy nic nie muszą
   a za to niejednego świadomie chcą -
   zaznają prawdziwej wolności.

   Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć tego czy tamtego
   a to i tamto chętnie odstąpią -
   zaznają smaku większych wartości.

   Szczęśliwi, którzy potrafią poczekać -
   doczekają się prawdziwego dobra.

   Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że większym szczęściem jest dawać niż brać
   i służyć niż być obsłużonym -
   znajdą prawdziwe szczęście.

   Szczęśliwi, którzy miłują prawdę bardziej niż jakiejkolwiek korzyści -
   znajdą rzeczywiste wartości.

   Szczęśliwi, którzy wiedzą, że modlitwa nie polega na uczuciu,
   myśleniu i rozumieniu, ale na szczerym oddaniu Bogu.

   Szczęśliwi, którzy nie zasłaniają sobą Boga i ludzi -
   będą jaśniej widzieli prawdę o rzeczywistości.


   Błogosławieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie -
   nie przestaną nigdy się bawić.

   Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry -
   unikną wielu przykrości.

   Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć -
   nauczą się wielu rzeczy nowych.

   Błogosławieni, którzy są wrażliwi na prośby innych -
   będą krzewicielami radości.

   Błogosławieni będziecie wy, którzy umiecie strzec z wielką uwagą rzeczy błahych
   i ze spokojem rzeczy bardzo ważnych -
   zajdziecie daleko w życiu.

   Błogosławieni wy, którzy umiecie doceniać uśmiech
   i zapominać o doznanej nieuprzejmości -
   wasza droga będzie zawsze pełna słońca.

   Błogosławieni wy, którzy umiecie tłumaczyć z wyrozumiałością,
   nawet wbrew pozorom, postawy innych:
   będziecie uznani za naiwnych, ale jest to cena miłości.

   Błogosławieni, którzy wpierw pomyślą, zanim coś zrobią
   i wpierw się pomodlą, zanim coś pomyślą -
   unikną wielu niedorzeczności.

   Błogosławieni, jesteście zwłaszcza wy,
   którzy umiecie rozpoznawać Pana we wszystkich spotykanych ludziach -
   znaleźliście prawdziwe światło i prawdziwy pokój.


Strona główna