Bliscy

Ernest Bryll


   B±dĽmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielaj±
   I co chwila nam ziemia pęka pod stopami
   A te okrawki
   Kraju na którym stoimy
   Z hukiem od siebie w ciemno¶ć odpływaj±

   B±dĽmy dla siebie bliscy kiedy się boimy
   Gdy byle kamyk może poruszyć lawiny
   B±dĽmy dla siebie bliscy kiedy ciemne góry
   Odpychaj± nas nagle swoim ciałem zimnym

   B±dĽmy dla siebie wierni kiedy rosn± mury
   Bo tyle w nas jest siebie ile ciepła tego
   Które weĽmiemy od kogo¶ drugiego
   A drugi od nas weĽmie i w sobie zatai

   B±dĽmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielaj±

   12 V 1985


Strona główna