Biografia

Jan Lechoń

   Z mych marzeń nie spełnionych, z mej dumy dziecięcej,
   Z łez wylanych ukradkiem, o których nikt nie wie,
   Ze wszystkiego, com kochał - zostanie nie więcej
   Niż imię, scyzorykiem wyryte na drzewie.

   Więc czegom nie powiedział - niech będzie ukryte,
   Mych listów i pamiątek niech płonie stos cały!
   I tylko jeszcze wytnę me serce przebite
   I przy moim imieniu - twoje inicjały.


Strona główna