Młodość

Samuel Ullman (1840-1924)

(w USA i Japonii wiersz spopularyzował gen. Douglas MacArthur)


   Młodość jest nie tylko okresem w życiu,
   jest stanem ducha, wyrazem woli,
   jakością wyobraźni, siłą emocji,
   zwycięstwem odwagi nad nieśmiałością,
   smaku przygody nad umiłowaniem przyrody.

   Nie zostaje się starym po przeżyciu pewnej liczby lat:
   zostaje sie starym, gdyż porzuciło się swój ideał.
   Lata marszczą skórę,
   odrzucenie ideału marszczy duszę.

   Młodym jest ten, kto się dziwi i zachwyca.
   Pyta się, jak nienasycone dziecko: a potem?
   Stawia czoło zdarzeniom i znajduje radość w grze życia.

   Jesteś tak młody jak twoja wiara.
   Tak stary jak twoje zwątpienie.
   Tak młody jak twoja ufność w siebie.
   Tak młody jak twoja nadzieja.
   Tak stary jak znużenie.

   Jesteś młody tak długo, jak długo jesteś wrażliwy.
   Wrażliwy na to, co piękne, dobre i wielkie.
   Wrażliwy na przesłania przyrody, człowieka i nieskończoności.

   Jeśli pewnego dnia twoje serce ugryzie pesymizm
   i zacznie je trawić cynizm,
   niech dobry Bóg ma w opiece twoją duszę starca.


Strona główna